Berättarprojekt

 Finskt förvaltningsområde i Köping:
Modern teknik inom äldreomsorgen


Under 2017 kommer Aktivitetssamordnarna inom Vård och Omsorg och den finskspråkiga samordnaren på Stadskansliet i köpings kommun att samarbeta kring projektet "modern teknik inom äldreomsorgen".

Inom projektet kommer en grupp kvinnor att skriva sina berättelser om hur det var att flytta från Finland till Sverige och om livet i nya landet. I projektet träffas kvinnor med finska rötter på mötesplats Tunadal för att tillsammans samtal och skriva sina egna berättelser.
Berättelserna kommer att skrivas ner genom att använda tekniken i en app och på så sätt vävs den moderna tekniken in i projektet. Tanken är att berättelserna sedan ska samlas i en bok med som kan publiceras inför Finlands självständighetsdag 6 december 2017, då Finland firar 100 år som självständig nation. 

För mer information om projketet kontakta Anne Alamaa, finskspråkig informatör/samordnare i Köpings kommun.

Läs denna artikel om projektet: Berättelser från djupet av finska hjärtan.  

SVT Västmanland uppmärksammade också projektet hösten 2017: Finska kvinnor i Köping berättar sin historia.

Idén om att skriva en berättelse om sina liv väcktes vid första träffen. Gruppen ville ge sin bild av hur det var att lämna Finland och flytta till Sverige samt starta upp ett nytt liv i nya landet. Raija, en av deltagarna säger att kvinnornas berättelser saknas i historieböcker.
- Vi vill nu berätta om våra erfarenheter, för våra barn, barnbarn och lämna ett avtryck i historien.

Berättelser och bakning ger kraft och självförtroende.
Karelska piroger och äggsmör.